Invisalign

Dla wielu z Was zabieg #Invisalign #SmileSquad to coś zupełnie nowego – kiedy mówię komuś, że noszę nakładki, ludzie zadają tak wiele pytań! Dlatego postanowiłem przygotować krótki post z kilkoma wskazówkami i przydatnymi informacjami dotyczącymi systemu Invisalign. Jeśli przeczytałeś mój poprzedni post – prawdopodobnie znasz wszystkie podstawowe informacje, ale większość pytań pojawia się, gdy zaczniesz nosić pierwsze nakładki. Pamiętam, że sam szukałem odpowiedzi, więc wiem, że to może być przydatne również dla Ciebie #ad.

For many of you #Invisalign #SmileSquad treatment is something quite new – once I tell someone that I’m wearing the aligners people tend to ask so many questions! That’s why I decided to prepare a short post with some tips and useful information regarding the Invisalign system. If you’ve read my previous post – you probably know all of the basic information, but most of the questions appear once you start wearing your first aligners. I remember searching for answers myself, so I know that’s something that might be useful for you as well #ad.

1. Zmieniaj nakładki przed pójściem spać

Cóż, to element, który wiele ułatwia! W nocy alignery działają najskuteczniej – masz je na założone przez około 8 godzin bez żadnej przerwy, więc zęby szybciej przyzwyczajają się do nowych nakładek.

 

2. Pij dużo wody

Na samym początku możesz czuć się trochę nieswojo z założonymi nakładkami – dlatego warto odpowiednio się nawadniać! Serio, to bardzo pomaga. Pamiętaj jednak, że podczas picia innych napojów należy zdjąć alignery – inaczej mogą się odbarwić lub nieco znieszkształcić.

 

3. Zatrzymaj poprzednie nakładki

To jest coś, o czym raczej nikt nie myśli, a finalnie może uratować! Podstawową zasadą Invisalign jest noszenie nakładek jak najczęściej (22 godziny dziennie), więc gdy aktualny zestaw się zniszczy lub zagubi – możesz wrócić do poprzednich nakładek bez przerywania leczenia. Wtedy należy nosić je do momentu, gdy lekarz wyrobi nowe nakładki na miejsce tych starych.

 

4. Haczyki

Aby nakładki Invisalign odpowiednio się trzymały na zębach montuje się małe zaczepy/haczyki. Są one wykonane z kompozytu w kolorze zębów, dlatego nie są widoczne i raczej nie utrudniają codziennych czynności. Po procesie leczenia haczyki są usuwane.

 

5. Noś nakładki tak często, jak możesz

Prawdopodobnie myślisz, że alignery możesz zostawić w domu podczas wyjścia ze znajomymi czy większej okazji, ale od razu uprzedzam – to nie jest najlepszy pomysł. Jak wspominałam, nakładki trzeba nosić tak często, jak jest to możliwe, a każda przerwa może wpłynąć na przebieg leczenia.

 

6. Wybielanie zębów

I jak to jest z wybielaniem zębów podczas noszenia nakładek Invisalign? Ogólnie – nie ma szczególnych przeciwskazań, więc jest to możliwe, jednak ze względu na zaczepy na zębach warto poczekać do zakończenia leczenia – inaczej pod zdjęciu haczyków może być widoczna różnica w odcieniu zębów.

1. Switch aligners before you go to sleep

Well, that’s something that makes it sooo much easier! During the night aligners work the most efficiently since you’re able to wear them for around 8 hours straight, so that’s also the moment your teeth get used to the new aligners the fastest.

 

2. Drink a lot of water

At the very beginning you may feel a little bit uncomfortable with your aligners on – that’s why you need you drink lots of cold water to prevent this feeling! Really, that helps a lot. But remember you have to take off your aligners while drinking any other drinks, since these can stain the plastic and warp it.

 

3. Keep your previous aligners in hand

That’s something you really don’t think about, but it can actually save your whole treatment! The basic Invisalign rule is to wear the aligners as much as you can (22 hours per day) so imagine what happens if you lose your aligners, break them or crack. Well, that happened to me so I can easily share this with you – you actually shouldn’t stop your treatment, so the best solution is to wear the previous aligners until you get a new pair.

 

4. The attachments

When you start your Invisalign journey you get small attachments on your teeth in order to keep any aligner in place, but that doesn’t hurt at all. They’re made of tooth colored composite therefore they’re visible only if you look closer. After the treatment these attachments are obviously removed.

 

5. Wear your aligners as much as you can

Well, that’s the thing – you probably think you can leave your aligners at home when going out, but that’s surely not the best idea. Try to wear them as much as you can to get the best results, since any actual pause can affect your treatment. Take your case, travel-sized toothbrush and learn from others’ mistakes!

 

6. Teeth whitening 

You may want to wait for the teeth whitening till the end of your treatment – there aren’t any specific contraindications except one small issue – the attachments. As I mentioned before, after the Invisalign treatment you get your attachments removed so you may see a difference in the shade of your teeth.