My Invisalign experience

As you know, I’ve been wearing Invisalign aligners for quite a while now, so it’s finally the time I’m finishing my treatment! It makes now a perfect moment to share my final thoughts about this solution and tell you a little bit about its pros and cons. #SmileSquad #Ad

(więcej…)

Invisalign tips

Invisalign

Dla wielu z Was zabieg #Invisalign #SmileSquad to coś zupełnie nowego – kiedy mówię komuś, że noszę nakładki, ludzie zadają tak wiele pytań! Dlatego postanowiłem przygotować krótki post z kilkoma wskazówkami i przydatnymi informacjami dotyczącymi systemu Invisalign. Jeśli przeczytałeś mój poprzedni post – prawdopodobnie znasz wszystkie podstawowe informacje, ale większość pytań pojawia się, gdy zaczniesz nosić pierwsze nakładki. Pamiętam, że sam szukałem odpowiedzi, więc wiem, że to może być przydatne również dla Ciebie #ad.

For many of you #Invisalign #SmileSquad treatment is something quite new – once I tell someone that I’m wearing the aligners people tend to ask so many questions! That’s why I decided to prepare a short post with some tips and useful information regarding the Invisalign system. If you’ve read my previous post – you probably know all of the basic information, but most of the questions appear once you start wearing your first aligners. I remember searching for answers myself, so I know that’s something that might be useful for you as well #ad.

(więcej…)